Webnobby

Tingimused

Tere tulemast Webnobby.com-i kasutustingimustesse!

Meil on tõesti hea meel, et olete teie pardal. Täname, et otsustasite meie teenuseid kasutada.
Allpool on loetletud olulised juriidilised tingimused, mis kehtivad kõigile, kes külastavad meie veebisaiti või kasutavad meie teenuseid. Need tingimused on vajalikud selleks, et kaitsta nii teid kui ka meid ning muuta meie teenused kõigile võimalikuks ja nauditavamaks. Webnobby pakub laia valikut teenuseid ja funktsioone ning osa allolevatest tingimustest ei pruugi teie kasutatavate konkreetsete teenuste puhul olla asjakohased.

Mõistame, et juriidiliste terminite lugemine võib olla kurnav, ja oleme püüdnud muuta kogemuse meeldivamaks. Kui teil on ettepanekuid, kuidas saaksime neid täiustada, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

1. Sissejuhatus

1.1. Meie eesmärk

Meie teenused pakuvad kasutajatele võimalust hõlpsasti luua kaunist ja väga funktsionaalset veebis kohalolekut, hallata ja reklaamida ettevõtteid, sisu ja ideid ning saada seda tehes üldiselt suurepäraseid kogemusi – ilma, et nad oleksid tehnikateadlikud või disainiguru. Nagu allpool kirjeldatud, pakume oma kasutajatele arvukalt tööriistu ja funktsioone vapustavate veebisaitide, veebipõhise e-kaubanduse platvormide, uudiskirjade, galeriide, meediapleierite, mobiilirakenduste ja muude võrgu- ja mobiilirakenduste, tööriistade ja teenuste loomiseks, avaldamiseks ja kasutamiseks. . Kasutajate loodud veebi- ja mobiiliveebisaite ja -platvorme nimetatakse siin ühiselt (“kasutajaplatvorm(id)”).

1.2. Juriidiline kokkulepe

Need Webnobby.com-i kasutustingimused (“Kasutustingimused”) koos selliste lisatingimustega, mis kehtivad konkreetselt mõne meie teenuse ja funktsiooni kohta, nagu on esitatud Webnobby.com-i veebisaidil (veebisaitidel) (“Webnobby veebisait” ja ühiselt – “Webnobby tingimused”), kõik need tingimused, mis kehtivad iga Webnobby veebisaidi külastaja või kasutaja (“Kasutaja” meie “teie”), Webnobby mobiilirakenduse (“Webnobby rakendus”) ja/või mis tahes külastaja kohta. muud meie poolt nendega seoses pakutavad teenused, rakendused ja funktsioonid, välja arvatud juhul, kui me sõnaselgelt teatame teisiti (kõik Webnobby veebisaidi või Webnobby rakenduse kaudu pakutavad teenused, koos – „Webnobby teenused” või „teenused”).

Webnobby tingimused moodustavad siduva ja täitmisele pööratava juriidilise lepingu Webnobby.com Ltd. ja tema sidusettevõtete ja tütarettevõtete vahel üle maailma (“Webnobby”, “meie” või “meie”) ja teie vahel seoses mis tahes Webnobby teenuste kasutamisega – seega palun lugege need hoolikalt läbi.

Võite külastada ja/või kasutada Webnobby teenuseid ja/või Webnobby rakendust ainult siis, kui nõustute täielikult Webnobby tingimustega – ning kasutades ja/või registreerudes mõnda Webnobby teenust, väljendate ja kinnitate oma teadlikku nõusolekut nende tingimustega. kasutustingimused ja mis tahes muud Webnobby tingimused, mis kehtivad mis tahes Webnobby teenuste kasutamisel. Kui te ei loe Webnobby tingimusi, ei mõista neid täielikult ega nõustu nendega, peate viivitamatult Webnobby veebisaidilt lahkuma ja vältima Webnobby teenuste kasutamist või lõpetama nende kasutamise.

1.3. Kasutajakonto

Webnobby teenuste teatud jaotistele ja funktsioonidele juurdepääsemiseks ja kasutamiseks peate esmalt Webnobbys registreeruma ja looma konto (“Kasutajakonto”).

Kui teie kasutajakontole ja/või teie kasutajaplatvormide sätetele pääseb juurde keegi teine ​​peale teie, võib ta teha mis tahes teile kättesaadavaid toiminguid (välja arvatud juhul, kui Webnobby teenustes on teisiti märgitud), teha muudatusi teie kasutajaplatvormi(de)s ja Kasutajakonto ja nõustuge mis tahes sellel saadaolevate juriidiliste tingimustega, esitage erinevaid kinnitusi ja garantiisid ning palju muud – ning kõik sellised tegevused loetakse toimunuks teie nimel ja nimel.

Seetõttu soovitame teil tungivalt hoida oma kasutajakonto sisselogimismandaate konfidentsiaalsena ja lubada sellist juurdepääsu ainult inimestele, keda usaldate – kuna vastutate ainuisikuliselt ja täielikult kõigi teie kasutajakonto ja/või kasutaja all toimuvate tegevuste eest. Platvormid (sealhulgas nendes tehtud esituste, garantiide ja kohustuste jaoks), olenemata sellest, kas olete konkreetselt volitanud või mitte, ning sellistest tegevustest tuleneda võivate kahjude, kulude või kaotuste eest.

Peate esitama täpse ja täieliku teabe oma kasutajakonto registreerimisel ja Webnobby teenuste kasutamisel, mille ainu- ja ainuõiguste omanik olete. Soovitame teil tungivalt esitada oma (või teie ettevõtte) kontakt- ja arveldusandmed, sealhulgas teie kehtiv e-posti aadress, kuna võime seda kasutada kasutajakonto ja/või kasutaja sisu tegeliku ja tegeliku omaniku tuvastamiseks ja kindlaksmääramiseks ( nagu allpool määratletud) meile esitatud.

Vaidluse korral kasutajakonto omandiõiguse üle jätame endale õiguse määrata kasutajakonto omandiõigus meie mõistliku hinnangu alusel, olenemata sellest, kas oleme läbi viinud sõltumatu uurimise või mitte. Siiski, kui me ei saa sellist otsust teha (nagu võime oma äranägemise järgi arvata), jätame endale õiguse seda vältida ja/või peatada kasutajakonto seniks, kuni omandiõigust vaidlevad pooled jõuavad lahenduseni, ilma teie ees vastutuseta või mõnele teisele poolele. Võime nõuda dokumente (nt riiklikult väljastatud isikut tõendavat dokumenti, ärilitsentsi), mis võivad aidata meil omandiõiguse kindlaksmääramisel. Muu hulgas võime kaaluda allpool toodud põhimõtteid.

Webnobby loeb vastavasse Webnobby teenusesse loodud ja/või üles laaditud kasutajakonto, kasutajaplatvormi ja/või kasutajasisu omanikuks isikut või üksust, kellel on juurdepääs e-posti aadressile, mis on seejärel loetletud sellise kasutaja kohta Webnobby kirjetes. Konto, mille alusel selline kasutajaplatvorm või kasutajasisu loodi.
Kui kasutajakonto kaudu osteti tasulisi teenuseid (nagu on määratletud allpool jaotises 5), võib Webnobby lugeda sellise kasutajakonto ja/või asjakohase kasutajaplatvormi ja/või selle alusel loodud kasutajasisu omanikuks. või juriidiline isik, kelle arveldusandmeid kasutati selliste tasuliste teenuste ostmiseks (“Arveldusteave”). Olenemata eeltoodust on vajaduse korral kasutajaplatvorm ühendatud välise domeeninimega (kas imporditud või ostetud teatud tasuliste teenuste osana, nagu allpool määratletud) ja sellise domeeni registreerimisteave on avalikult saadaval WHOIS-i andmebaasi kaudu, mis on saadaval veebisaidil www. .whois.net veebisaidil või Webnobby andmebaasis loeb Webnobby sellise kasutajaplatvormi omanikuks isiku või juriidilise isiku, kes on registreeritud selle domeeni registreerijana. Juhul, kui nii üksikisik kui ka organisatsioon on registreeritud sellise domeeni registreerijana või registreeriva organisatsioonina, käsitleb Webnobby organisatsiooni domeeni tegeliku omanikuna ja seega ka sellise domeeniga ühendatud kasutajaplatvormi omanikuna. Juhul, kui Arveldusinfos on märgitud kasutajaplatvormi omanikuks üks isik ja domeeni registreerimisel on märgitud erinev omanik, loeb Webnobby kasutajaplatvormi omanikuks Webnobby kontoga ühendatud domeeni omanikuks registreeritud isiku.
Vaatamata eeltoodule on Webnobbyl õigus määrata kasutaja sisu ja/või kasutaja veebisaidi omandiõigus oma äranägemise järgi, sealhulgas eirates ülaltoodud viiteid, juhul kui Webnobby leiab oma äranägemise järgi, et olukord õigustab seda. otsusekindlus, kõik põhineb Webnobby poolt kindlaks määratud faktilisel olukorral.

2. Teie kohustused

2.1. Te kinnitate ja garanteerite, et:

olete vähemalt kolmeteistkümne (13) aastane või kuueteistkümne (16) aastane, kui olete Euroopa Liidus (EL) asuv isik, või teie jurisdiktsioonis täisealine ja teil on seaduslik volitus, õigus ja vabadus sõlmida Webnobby tingimusi ja sõlmida siduv leping enda või selle isiku või üksuse nimel, mille olete Webnobby tingimustega sidunud;
te ei ela (või kasutate seal Webnobby teenuseid) riigis, kus USA valitsus on kehtestanud Webnobby teenuste kasutamise embargo, samuti ei ole teid nimetatud USA rahandusministeeriumi spetsiaalselt määratud kodanike nimekirjas ega muudes kohaldatavates kaubandussanktsioonides. määrused;
teie elukohariik ja/või teie ettevõtte asutamisriik on sama riik, mis on märgitud meie esitatud kontakt- ja/või arveldusaadressil;
mõistate, et Webnobby ei anna õigusalast nõu ega soovitust teie kasutuse või teie lõppkasutajate suhtes kohaldatavate seaduste või nõuete või nende järgimise kohta;
kinnitate, et teile kuuluvad kõik õigused sisule, mille olete üles laadinud või pakunud või mille Webnobby Services teie jaoks impordib, kopeerib või üles laadib teie kasutajaplatvormile („kasutaja sisu“), sealhulgas mis tahes kujundused, pildid, animatsioonid, videod, helifailid, fondid, logod, kood, illustratsioonid, kompositsioonid, kunstiteosed, liidesed, kasutajanimed, teave, mille esitate alamdomeeninime loomiseks, tekst, kirjandusteosed ja mis tahes muud materjalid (“sisu”) või millel on muul viisil (ja omab ka edaspidi) täielikku õigust, omandiõigust, litsentse, nõusolekuid ja volitusi kasutajasisu osas, kui see on vajalik sellisele kasutajasisule seaduslikuks juurdepääsuks, importimiseks, kopeerimiseks, kasutamiseks, avaldamiseks, ülekandmiseks või litsentsimiseks teie ja meie poolt. või mõni meie sidusettevõte;
teil on (ja säilitate) täielikud volitused, volitused, litsentsid, nõusolekud ja volitused võimaldada Webnobby Servicel juurdepääsu mis tahes veebisaitidele, veebilehtedele ja/või muudele võrguteenustele importimise, kopeerimise, kuvamise, üleslaadimise, edastamise ja edastamise eesmärgil. /või muul viisil teie kasutajasisu kasutamine.
kasutaja sisu on (ja jääb ka edaspidi olema) tõene, ajakohane, täpne, ei riku kolmandate osapoolte õigusi ega ole teie jaoks mingil juhul ebaseaduslik üleslaadimine, importimine, kopeerimine, valdamine, postitamine, edastamine, kuvamine või muul viisil kasutamine. , riigis, kus teie või teie kasutajaplatvormi külastajad ja kasutajad („lõppkasutajad“) elavad, või Webnobby ja/või teie lõppkasutajate jaoks juurdepääsuks, importimiseks, kopeerimiseks, üleslaadimiseks, kasutamiseks või omamiseks seoses Webnobby teenustega;
olete saanud kõik nõusolekud ja load, mis on nõutavad kõigi kohaldatavate seaduste kohaselt mis tahes isikuandmete ja/või mis tahes isiku, üksuse või vara kujutise või sarnasuse postitamise, edastamise ja avaldamise kohta, mis on osa kasutaja sisust, ning järgite kõik selle suhtes kohaldatavad seadused.

2.2. Te võtate endale kohustuse ja nõustute:

järgima täielikult kõiki kohaldatavaid seadusi ja muid lepingutingimusi, mis reguleerivad teie Webnobby teenuste kasutamist (ja mis tahes sellega seotud suhtlust või tehingut), sealhulgas teie või teie lõppkasutajate suhtes kohaldatavaid konkreetseid seadusi teie geograafilises asukohas;
vastuta ainuisikuliselt Webnobby teenuste mis tahes kasutuse eest, mis toimub teie kasutajakonto ja/või kasutajaplatvormi(de) all, ning mis tahes teie kasutajasisu eest (sealhulgas juurdepääsu, importimise, üleslaadimise, sellise kasutajasisu kopeerimine, kasutamine või avaldamine Webnobby teenustes või sellega seoses);
salvestage ja varundage regulaarselt ja sõltumatult kogu oma kasutajasisu ja teave, mida teie kasutajaplatvormi, sealhulgas lõppkasutajate, kasutajatoodete ja mis tahes teie kasutatavate rakenduste ja/või kolmanda osapoole teenuste kohta töödeldakse;
saada aeg-ajalt Webnobbylt või tema partneritelt reklaamsõnumeid ja materjale posti, e-posti või mõne muu kontaktivormi kaudu, mille võite meile edastada (sh teie telefoninumber kõnede või tekstisõnumite jaoks). Kui te ei soovi selliseid reklaammaterjale või teateid saada – palun andke meile sellest igal ajal teada;
lubada Webnobbyl kogu maailmas ja tasuta kasutada teie kasutajaplatvormi mis tahes versiooni (või selle mis tahes osa) mis tahes veebi- ja/või võrguühenduseta turundus- ja reklaamitegevuseks ning muuta seda sellistel eesmärkidel mõistlikult nõutud viisil, ja loobute kõikidest nõuetest Webnobby või kellegi tema nimel, mis on seotud mis tahes varasemate, praeguste või tulevaste moraalsete õiguste, artistide õiguste või muude sarnaste õigustega kogu maailmas, mis teil oma kasutajaplatvormil või selle piiratud lubatud kasutusega seoses võivad olla. ;
Webnobby ainuisikuline otsustusõigus Webnobby teenuste osutamise vahendite, viisi ja meetodite osas, sealhulgas mis tahes kasutajaplatvormide ja/või sisu hostimise, edastamise, avaldamise ja/või kuvamise osas (sealhulgas mis tahes reklaamide või muude reklaamide lisamine ja esitamine). kaubanduslik sisu).
Webnobbyl on õigus pakkuda Webnobby teenuseid alternatiivsetes hinnaplaanides ning kehtestada iga hinnaplaani puhul Webnobby teenuste üleslaadimise, salvestamise, allalaadimise ja kasutamise osas erinevaid piiranguid, sealhulgas, kuid mitte ainult, piiranguid võrguliiklusele ja ribalaiusele, suurusele. ja/või sisu pikkus, sisu kvaliteet ja/või vorming, sisu allikad, allalaadimisaeg, teie sisu tellijate arv jne.

2.3. Nõustute ja nõustute mitte:

kopeerida, muuta, luua sellest tuletatud teoseid, alla laadida, kohandada, pöördprojekteerida, emuleerida, migreerida mõnele teisele teenusele, tõlkida, kompileerida, dekompileerida või lahti võtta Webnobby veebisaiti, Webnobby teenuseid (või nende mis tahes osa), mis tahes Webnobby pakutavat sisu või Kolmandate osapoolte teenused kasutamiseks ja kuvamiseks kasutajaplatvormidel (“litsentsitud sisu”) ja/või selle mis tahes osa mis tahes viisil või mis tahes eelmainitu avalikuks kuvamiseks, esitamiseks, edastamiseks või levitamiseks ilma Webnobby eelneva kirjaliku ja konkreetse nõusolekuta ja/või Webnobby tingimuste kohaselt selgesõnaliselt lubatud;
esitada, edastada või kuvada kasutaja sisu või kasutada litsentsitud sisu kontekstis, mida võib pidada laimavaks, laimavaks, nilbeks, ahistavaks, ähvardavaks, sütitavaks, solvavaks, rassistlikuks, solvavaks, petlikuks või petturlikuks, mis õhutab kuritegelikku või kahjulikku käitumist, või mis muul viisil rikub Webnobby või mis tahes kolmanda osapoole õigusi (sealhulgas mis tahes intellektuaalomandi õigusi, privaatsusõigusi, lepingulisi või usaldusõigusi) või näitab mis tahes isikut, üksust või kaubamärki muul viisil halvas või halvustavas valguses ilma nende eelneva selgesõnalise nõusolekuta;
kasutada mis tahes ebaseaduslikku tegevust teiste veebisaitide, kolmandate isikute, tarkvara või teenuste jaoks sisselogimisandmete ja/või paroolide kogumiseks;
õngitseda, koguda, üles laadida või muul viisil kättesaadavaks teha krediitkaarditeavet või muid maksete kogumiseks kasutatavaid finantsandmeid, välja arvatud juhul, kui seda tehakse kooskõlas mis tahes kohaldatava seadusega, sealhulgas PCI DSS standardiga, kui see on kohaldatav;
laadige üles, sisestage, koguge või muul viisil kättesaadavaks tehke Webnobby veebisaidil või Webnobby teenustes (või nende mis tahes osas) mis tahes pahatahtlikku, ebaseaduslikku, laimavat või sündsust;
avaldada ja/või kasutada Webnobby teenuseid või litsentsitud sisu mis tahes veebisaidil, meedias, võrgus või süsteemis, välja arvatud need, mida Webnobby pakub, ja/või raamida, „sügav link”, „lehe kraapimine”, peegeldada ja/või luua brauser või piirikeskkond Webnobby teenuste, litsentsitud sisu ja/või kasutajaplatvormi (või nende mis tahes osa) ümber, välja arvatud juhul, kui Webnobby on eelnevalt ja kirjalikult lubanud;
kasutada mis tahes “robotit”, “ämblikku” või muud automaatset seadet, programmi, skripti, algoritmi või metoodikat või muud sarnast või samaväärset käsitsi protsessi, et pääseda juurde, omandada, kopeerida või jälgida Webnobby teenuste mis tahes osa (või selle andmeid) ja/või sisu) või mis tahes viisil reprodutseerida või vältida mis tahes Webnobby teenuse navigeerimisstruktuuri või esitlust, et hankida või püüda hankida materjale, dokumente, teenuseid või teavet mis tahes vahenditega, mida ei ole Webnobby teenuste kaudu sihilikult kättesaadavaks tehtud;
tegutseda viisil, mida võidakse pidada Webnobby mainet ja head tahet kahjustavaks või mis võib viia Webnobby maine alla või kahjustada;
osta otsingumootorit või muid tasulisi kliki eest märksõnu (nt Google AdWords) või domeeninimesid, mis kasutavad Webnobby või Webnobby märke ja/või nende variatsioone ja õigekirjavigu;
esineda ühegi isiku või üksusena või esitada Webnobby teenustes ja/või kasutajaplatvormil otse või kaudselt valeteavet või teha muul viisil manipuleerimist, et varjata teie identiteeti või mis tahes sõnumi või edastuse päritolu, mille te Webnobbyle saadate ja/või kõik lõppkasutajad;
väita või muul viisil moonutada oma seotust mis tahes isiku või juriidilise isikuga või vääralt väljendada või vihjata, et Webnobby või mis tahes kolmas osapool toetab teid, teie kasutajaplatvormi, teie ettevõtet, teie kasutajatooteid või mis tahes teie avaldust;
pöördotsing, jälitamine või teise Webnobby teenuste kasutaja jälgimine või muul viisil sekkumine või mis tahes muu kasutaja privaatsus- või muude õiguste rikkumine või isikut tuvastava teabe kogumine või kogumine Webnobby teenuste külastajate või kasutajate kohta ja/ või kasutajaplatvormil ilma nende selgesõnalise ja teadliku nõusolekuta;
keelake, vältige, vältige või muul viisil vältige mis tahes meetmeid, mida kasutatakse häkkimise, parooli kaevandamise teel juurdepääsu takistamiseks või piiramiseks Webnobby teenustele, kasutajaplatvormile, teise kasutaja(te) kontole või muudele Webnobby teenustega ühendatud süsteemidele või võrkudele. või muul ebaseaduslikul või keelatud vahendil;
uurima, skannima või testima Webnobby teenuste või mis tahes Webnobby teenustega ühendatud võrgu haavatavust;
laadige üles Webnobby teenustesse ja/või kasutajaplatvormi või kasutage neid muul viisil mis tahes viiruste, usside, Trooja hobuse, viitsütikuga pommi, veebivea, nuhkvara, pahavara või mis tahes muu arvuti kavandamiseks, arendamiseks, levitamiseks ja/või muul viisil edastamiseks või käivitamiseks. kood, fail või programm, mis võib või on mõeldud kahjustama või kaaperdama mis tahes riistvara, tarkvara või telekommunikatsiooniseadmete tööd või mis tahes muud tegelikult või potentsiaalselt kahjulikku, häirivat või invasiivset koodi või komponenti;
võtma meetmeid, mis koormavad ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suure koormuse Webnobby teenuste infrastruktuurile või Webnobby teenustega ühendatud Webnobby süsteemidele või võrkudele või muul viisil segavad või häirivad mis tahes Webnobby teenuste või serverite või võrkude tööd, majutada neid või teha need kättesaadavaks või eirata selliste serverite või võrkude mis tahes nõudeid, protseduure, eeskirju või eeskirju;
kasutada Webnobby teenuseid ja/või kasutajaplatvormi seoses rämpsposti, soovimatute kirjade, pettuste, kelmuse, andmepüügi, „kettkirjade”, „püramiidskeemidega” või sarnase käitumisega ega osaleda muul viisil ebaeetilises turunduses või reklaamis;
kasutada Webnobby teenuseid selliste veebisaitide loomiseks ja käitamiseks, mille põhieesmärk (otseselt või kaudselt) on video voogesitus;
juurdepääs Webnobby teenustele, kasutajakontodele, litsentsitud sisule ja/või kasutaja sisule mis tahes vahendite või tehnoloogia (nt kraapimine ja roomamine) kaudu, välja arvatud meie avalikult toetatud liidesed.
müüa, litsentsida või kasutada mis tahes ärilistel eesmärkidel litsentsitud sisu ja/või Webnobby teenuste kasutamist või juurdepääsu neile, välja arvatud juhul, kui Webnobby tingimused on sõnaselgelt lubatud;
eemaldada või muuta mis tahes autoriõiguse märguandeid, vesimärke, piiranguid ja märke, mis näitavad meie litsentsiandjate omandiõigusi, sealhulgas autoriõiguse märk [©], Creative Commonsi [(cc)] indikaatorid või kaubamärgid [® või ™], mis sisalduvad või kaasnevad Webnobbyga. teenused ja/või litsentsitud sisu; või
rikkuda, püüda rikkuda või muul viisil rikkuda Webnobby tingimusi või mis tahes seadusi või nõudeid, mis kehtivad teie Webnobby teenuste kasutamisel.
teenustele juurdepääsemiseks või nende kasutamiseks võrdlusuuringute või sarnase konkurentsianalüüsi eesmärgil või konkurentsivõimelise toote või teenuse loomiseks.

Te tunnistate ja nõustute, et kui te ei järgi eelnimetatut või teie poolt siin esitatud valeandmete esitamist, võib teie kasutajakonto ja/või teile pakutavad teenused koheselt lõpetada – kas teile täiendava etteteatamisega või ilma ja ilma. selliste teenuste eest makstud summade tagasimaksmine.

3. Sisu ja omandiõigus

3.1. Teie intellektuaalomand

Webnobby ja teie vahel kuuluvad teile kogu intellektuaalomand, mis on seotud teie kasutajasisuga ja mis tahes muude teie loodud materjalidega, sealhulgas kujundused, pildid, animatsioonid, videod, helifailid, fondid, logod, illustratsioonid, kompositsioonid, kunstiteosed, kood, liidesed, tekst ja kirjandusteosed. Webnobby ei nõua teie sisu omandiõigusi. Ainuüksi teile teenuse osutamise eesmärgil teate ja nõustute, et peame teie kasutajasisule juurde pääsema, seda üles laadima ja/või kopeerima meie platvormile, sealhulgas pilveteenustele ja CDN-idele, et teha kuva kohandamine, dubleerida varundamiseks ja toimimiseks. mis tahes muud tehnilised toimingud ja/või kasutused, mis on vajalikud meie teenuste osutamiseks, nagu me seda sobivaks peame.

3.2. Webnobby intellektuaalomand

Kõik õigused, pealkiri ja huvid Webnobby teenustele ja nendele, sealhulgas mis tahes ja kõik autoriõigusega kaitstud materjalid või nende mis tahes muu sisu, mis on või võib kuuluda mis tahes kohaldatava seaduse alusel intellektuaalomandi õiguste alla (sealhulgas mis tahes kunstiteosed, graafika, pildid, veebisaidi mallid ja vidinad, kirjandusteos, lähte- ja objektikood, arvutikood (sealhulgas html), rakendused, heli, muusika, video ja muu meedium, kujundused, animatsioonid, liidesed, dokumentatsioon, nende derivaadid ja versioonid, „välimus ja tunnetus”. Webnobby teenused, meetodid, tooted, algoritmid, andmed, interaktiivsed funktsioonid ja objektid, reklaami- ja hankimistööriistad ja -meetodid, leiutised, ärisaladused, logod, domeenid, kohandatud URL-id, kaubamärgid, teenusemärgid, kaubanimed ja muud varalised identifikaatorid,olenemata sellest, kas need on registreeritud ja/või registreeritavad või mitte (ühiselt “intellektuaalomand”) ja nende tuletised, on Webnobby omandis ja/või litsentsitud.

Kui järgite täielikult Webnobby tingimusi ja maksate õigeaegselt kõik kohaldatavad tasud, annab Webnobby teile kasutajakonto loomisel ja senikaua, kuni Webnobby soovib teile Webnobby teenuseid pakkuda, mitteeksklusiivse, mitteülekantava , mitteall-litsentseeritav, täielikult tühistatav, piiratud litsents Webnobby teenuste ja litsentsitud sisu kasutamiseks, et luua ja näidata lõppkasutajatele teie kasutajaplatvormi ning pakkuda seal teie kasutajatooteid (nagu on määratletud allpool), ainult nii, nagu on sõnaselgelt lubatud Webnobby tingimused ja ainult Webnobby teenuste raames.

Webnobby tingimused ei anna edasi mingeid õigusi ega huvisid Webnobby intellektuaalomandile (või selle ühelegi osale), välja arvatud ainult ülalnimetatud piiratud litsentsi puhul. Miski Webnobby tingimustes ei kujuta endast Webnobby intellektuaalomandi õiguste loovutamist ega loobumist ühegi seaduse alusel.

Lisaks ülaltoodule on teatud fondid, mis on teile Webnobby teenustes kättesaadavaks tehtud, litsentsitud Webnobbyle kolmanda osapoole teenusepakkuja poolt ja seetõttu kehtivad nendele sellise teenusepakkuja täiendavad litsentsitingimused, mille kokkuvõte on esitatud ja saadaval ülevaatamiseks aadressil https: //www.Webnobby.com/terms-of-use.

3.3. Tagasiside ja soovitused

Kui esitate meile ettepanekuid, kommentaare või muud tagasisidet, mis on seotud Webnobby teenustega (olemasolevate, soovitatud või kavandatavate), mis on või võivad kuuluda mis tahes intellektuaalomandi õiguste alla (“Tagasiside”), on selline tagasiside ainuomanik. Webnobby. Esitades Webnobbyle sellist tagasisidet, tunnistate ja nõustute, et Webnobby võib seda kasutada, et: (i) Webnobby teenuseid edasi arendada, kohandada ja täiustada, (ii) pakkuda pidevat abi ja tehnilist tuge, (iii) võtta ühendust. teile üldiste või isikupärastatud Webnobbyga seotud teadete ja/või intervjuutaotlustega, mis põhinevad teie tagasisidel või muul viisil, (iv) hõlbustada, sponsoreerida ja pakkuda teatud kampaaniaid ning jälgida tulemuslikkust, (v) luua koondatud statistilisi andmeid ja muid koondatud ja/või tuletatud teave, mida Webnobby võib kasutada oma teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks, (vi) Webnobby andmeturbe ja pettuste ennetamise võimaluste suurendamiseks ning (vii) kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks. Lisaks (1) kinnitate ja garanteerite, et selline tagasiside on täpne, täielik ega riku kolmandate isikute õigusi; (2) loovutage Webnobbyle tagasivõtmatult kõik õigused, pealkirjad ja huvid, mis teil sellise tagasiside suhtes võivad olla, ja (3) loobuge sõnaselgelt ja pöördumatult mis tahes nõuetest, mis on seotud mis tahes varasemate, praeguste või tulevaste moraalsete õiguste, kunstnike õigustega või mis tahes muu sarnasega. õigused kogu maailmas sellisele tagasisidele. ega riku kolmandate isikute õigusi; (2) loovutage Webnobbyle tagasivõtmatult kõik õigused, pealkirjad ja huvid, mis teil sellise tagasiside suhtes võivad olla, ja (3) loobuge sõnaselgelt ja pöördumatult mis tahes nõuetest, mis on seotud mis tahes varasemate, praeguste või tulevaste moraalsete õiguste, kunstnike õigustega või mis tahes muu sarnasega. õigused kogu maailmas sellisele tagasisidele. ega riku kolmandate isikute õigusi; (2) loovutage Webnobbyle tagasivõtmatult kõik õigused, pealkirjad ja huvid, mis teil sellise tagasiside suhtes võivad olla, ja (3) loobuge sõnaselgelt ja pöördumatult mis tahes nõuetest, mis on seotud mis tahes varasemate, praeguste või tulevaste moraalsete õiguste, kunstnike õigustega või mis tahes muu sarnasega. õigused kogu maailmas sellisele tagasisidele.

4. Privaatsus

Webnobby teenuste teatud osad (sealhulgas teatavad seal saadaolevad kolmanda osapoole teenused, nagu allpool jaotises 8 täpsemalt selgitatud) nõuavad või hõlmavad teatud isikut tuvastava või tuvastatava teabe esitamist, kogumist ja/või kasutamist. Eelkõige ja Webnobby teenustele juurdepääsu või nende kasutamise osana võivad Webnobby ja sellised kolmanda osapoole teenused koguda, pääseda juurde ja kasutada teatud kasutajate ja lõppkasutajatega seotud andmeid, sealhulgas kasutajate ja lõppkasutajate poolt Webnobby teenuste kaudu tehtud tegevusi või navigeerimist. ja/või kasutajaplatvormid. Soovitame teil regulaarselt lugeda meie privaatsuspoliitikat ja iga sellise kolmanda osapoole teenuste asjakohaseid eeskirju, et saada kirjeldust selliste andmete kogumise ja kasutamise tavade kohta.